Cumhuriyetin 100’ncü Yılında Eğitim Sempozyumu

Eğitimin bugünü ile geleceğini öğretmenlerin fikirleri yönünde mercek altına almak ve eğitimde Türkiye Yüzyılı’na sağlanabilecek katkıları ortaya koymak amacıyla Ankara’da düzenlenen “Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100’ncü Yılında Eğitim Sempozyumu” başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi: “Cumhuriyetin 100’ncü yılıyla ilgili planlama yaparken en temel konuma konulan başlıklardan birinin yüzyılın birikimini, gelecek yüzyılı inşa edecek öğretmenlerle birlikte değerlendirmek ve ona göre planlamak. Benzeri bir kongreyi, ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın silahlı kısmı kazanıldıktan sonra akılla kazanılacak kısmını organize etmek üzere 1921’de düzenledi. Biz de gelecek yüzyılı inşa etmek için öğretmenlerle birlikte benzeri bir adım attık.

GELECEK DÖNEMİN İŞARETLERİ
Yaklaşık 102 yıl önce yapılan kongrede Atatürk, ‘Onun için millî bir terbiye programından bahsederken eski devrin hurafelerinden sıyrılmış ve yaratılış özelliklerimizle, fıtratımızla hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen bir cümle tesirlerden tamamen uzak, seciyeimillîye ve tarihimizde mütenasip bir kültür kastediyorum çünkü dehayımillîmizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile tevil olunabilir. Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar ettirebilir’ dedi. Gelecek dönemin işaretleri bu cümlede bulunuyor. Biz de önümüzdeki yüzyılı, tam da burada tanımlanan, insan fıtratına uygun, millî bir terbiye programı, kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi geçmişimizden hareketle yepyeni bir yüzyıl inşa etmeyi arzu ediyoruz.

BİRLİĞİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ

Şu ana kadar en sağlıklı istişare ortamlarının öğretmenler odasında yaptığımız sohbetler oldu. Bu sohbetlerde öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları, özel durumlarını paylaştı. 1 milyon 100 bin kişilik istişare ordusu”nun fikirlerinden, kanaatlerinden faydalandık.

Son dönemde şehit haberleri alıyoruz. Millî birliğin ve beraberliğin teşekkülünde eğitim camiasının katkısı önemli. Biz de hep beraber bu birliği inşa edeceğiz ve bu türden olaylara karşı hep beraber toplumsal anlamda nasıl tepki vermesini istediğimiz bir kuşak inşa edeceğiz. Millî Eğitim Bakanlığı bir ailedir. Bu ailenin bütün fertleriyle 7 gün 24 saat yeni yüzyılı inşa edecek bir gençliği yetiştirmek için çabalıyoruz.”

Programın sonunda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Bakan Tekin’e Darülmuallimin Nizamnamesi’ni takdim etti.

SEMPOZYUM İKİ GÜN SÜRECEK
Açılışına Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’nın da katıldığı, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleriyle millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyum, 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, “Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim”, “Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi”, “Eğitim ve Öğretim Süreci”, “Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi”, “Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik”, “Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar” ve “Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı” temaları işlenecek. Sempozyum programı doğrultusunda iki günlük sürede 100 bildiri, eş zamanlı olarak beş oturumda yüz yüze sunulacak. 25 bildirinin ise poster şeklinde fuaye alanında sunumu yapılacak. Sempozyum sonunda, sunulan bildiriler kitap hâline getirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x